• 2331027348

Προσβασιμότητα

Το ΜΑΚΑΤΟΝ είναι ένα γλωσσικό – επικοινωνιακό πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει τους ανθρώπους να επικοινωνήσουν, χρησιμοποιώντας ομιλία με νοήματα και σύμβολα. Η εφαρμογή του μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα, παρέχοντας υποστήριξη σε ανθρώπους, όπου το επικοινωνιακό και γλωσσικό έλλειμμα εμποδίζει σημαντικά την κατάλληλη αλληλεπίδραση με τον περιβάλλοντα κόσμο.


Βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δομές των ανθρώπων με τη χρήση οπτικών μοντέλων, όταν υπάρχουν ελλείμματα σε αυτές τις δομές.


Ως πρόγραμμα μπορεί να καλύψει τόσο νευρολογικές όσο και αναπτυξιακές διαταραχές. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες, καθώς και σε όλες τις διαγνωστικές ομάδες που εμφανίζουν δυσκολίες επικοινωνίας, κατανόησης, καθυστέρηση λόγου και ομιλίας (όπως Διάχυτο Αναπτυξιακό Φάσμα, Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές, Σύνδρομο Υπερκινητικότητας και Ελλειμματικής Προσοχής, Γνωστικά Ελλείμματα και Εγκεφαλική Παράλυση, κ.ο.κ), καθώς και σε παιδιά που εμφανίζουν μαθησιακές δυσκολίες. Η χρήση του μπορεί να γίνει και από το άτομο με επικοινωνιακές δυσκολίες, καθώς και από τους συνομιλητές του, στα διάφορα πλαίσια (οικογένεια, φίλοι, σχολείο).


Οι άνθρωποι, που χρησιμοποιούν το ευέλικτο και πολυαισθητηριακό πρόγραμμα ΜΑΚΑΤΟΝ, αποκτούν αρκετά πλεονεκτήματα καθώς τους δίνεται η δυνατότητα:


    •    να επικοινωνήσουν βασικές ανάγκες
    •    να μεταδώσουν συναισθήματα
    •    να κατανοήσουν τα αιτήματα των άλλων
    •    να μοιραστούν σκέψεις και εμπειρίες
    •    να κατονομάζουν αντικείμενα, ενέργειες
    •    να δομούν το πρόγραμμά τους
    •    να κάνουν επιλογές
    •    να λαμβάνουν μέρος σε κοινωνικές περιστάσεις
    •    να κατανοούν, να περιγράφουν και να δομούν κείμενα
    •    να συμμετέχουν σε διάλογο

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…