• 2331027348

Προσβασιμότητα

BOBATH – NDT – ΝΕΥΡΟΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η μέθοδος Bobath – NDT ( Neurodevelopmental Treatment – Νευροεξελικτική Αγωγή) είναι μια εξατομικευμένη μέθοδος με στόχο την επανεκπαίδευση των παιδιών με βλάβη στο κεντρικό νευρικό σύστημα και νευροκινητικά προβλήματα., στηριζόμενη στην καλή γνώση της φυσιολογικής ανάπτυξης του βρέφους.


Μέσω τεχνικών – χειρισμών, αναχαιτίζεται το παθολογικό πρότυπο της κίνησης και διευκολύνεται η παραγωγή της, όσο το δυνατό πιο κοντά στο φυσιολογικό. Παρέχοντας την αισθητικοκινητική εμπειρία της φυσιολογικής κίνησης, συνδυάζοντας την αναστολή και την διευκόλυνση και με τη συνεχή επανάληψη, μπορεί να  επιτευχθεί η μάθηση της εκούσιας ενεργητικής κίνησης.
Η συνεργασία όλης της ομάδας που ασχολείται με το παιδί ( παιδίατρος, παιδονευρολόγος, παιδορθοπεδικός, φυσιοθεραπευτής, λογοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, ειδικός παιδαγωγός, ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) έχει πρωταρχικό ρόλο, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη μέγιστη σημασία της συμμετοχής της οικογένειας του παιδιού, καθώς μέρος του θεραπευτικού προγράμματος εφαρμόζεται και από τους γονείς που παιδιού στο σπίτι.


Λογοθεραπευτής NDT


Ρόλος του λογοθεραπευτή  NDT είναι η αξιολόγηση και η ανάλυση των αισθητικοκινητικών διαταραχών που μπορεί να υπάρχουν στις πρωτογενείς λειτουργίες του στόματος ( λειτουργίες που σχετίζονται με την σίτιση) και στην επικοινωνία του παιδιού. Οι διαταραχές στάσης – κίνησης συνδέονται άμεσα με τις διαταραχές σίτισης, οπότε σκοπός και στόχος του λογοθεραπευτή NDT είναι να προτείνει μια θεραπευτική παρέμβαση, η οποία θα προετοιμάσει το παιδί ολιστικά αισθητικο-κινητικά για δραστηριότητες που σχετίζονται με τη σίτιση, άρθρωση και φώνηση. Όπου χρειάζεται προτείνεται εναλλακτικό σύστημα επικοινωνίας.

Βασικές αρχές της Bobath – NDT


    •    Το άτομο αντιμετωπίζεται ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση)
    •    Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη
    •    Δίνεται έμφαση στην ποιότητα της κίνησης
    •    Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα
    •    Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε ορθοπεδικές παραμορφώσεις

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…