• 2331027348

Προσβασιμότητα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

Τίτλοι σπουδών

 

 

 

 1. Postgraduate Certificate in Autism, University of Strathclyde , Glasgow 2011-2012

 

 1. Τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2006-2011

 

 

 

Επαγγελματική εμπειρία:

 

 

 

 

 1. 2015 – έως σήμερα

Εθελοντική προσφορά στο ΚΔΑΠ ατόμων με Αυτισμό Ημαθίας

 

 1. 2013 – έως σήμερα

Εξωτερικός συνεργάτης με το ΚΕΜΑΕΔ Ημαθίας

 

 1. 2012 – έως σήμερα

Ιδιωτικό Γραφείο Λογοθεραπείας

 

 1. 2010-2012

Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικό γραφείο στην Πτολεμαΐδα

1 ½ χρόνο εκπαίδευσης σε ιδιωτικό γραφείο στην Πτολεμαΐδα

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

2019

 1. 22-23/06/2019 «Βασική Εκπαίδευση στην Εντατική Αλληλεπίδραση», Θεσσαλονίκη

2018

 1. 8-9/12/2018 «Γλώσσα και Μάθηση: Αξιολόγηση και Παρέμβαση / Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)», Θεσσαλονίκη
 2. 22-26/11/2018 «Πρακτική Εξάσκηση στην Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης», Θεσσαλονίκη
 3. 14-16/09/2018 « Η Μέτρηση της Αισθητηριακής Επεξεργασίας με Κλινικές Παρατηρήσεις – Sensory Integration S.I.», Κατερίνη
 4. 25-27/07/2018 «Sensory Integration Treatment : From Intervention to Participation», Αθήνα
 5. 22-24/07/2018 «Sensory Integration Evaluation and Clinical Reasoning: From Identification to Intervention», Αθήνα
 6. 1/06/2018 «Εισαγωγή στην Αξιολόγηση και την Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης», Θεσσαλονίκη
 7. 27-31/05/2018 «Theoretical Foundations of Sensory Integration: From Theory to Identification», Θεσσαλονίκη
 8. 28/04/2018 «Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς ( Cygnet for parents Core Programme) και την επιπρόσθετη ενότητα : Υποστήριξη Αδελφών ( Supporting Siblings), Θεσσαλονίκη
 9. 23-25/03/2018 «Λογοθεραπευτικό Μασάζ», Θεσσαλονίκη
 10. 25-27/01/2018 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» Γ’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη

2017

 1. 5-7/10/2017 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» Β’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη
 2. 19-20/05/2017 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» A’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη
 3. 17/06/2017 «Εκπαίδευση για τη χορήγηση και βαθμολόγηση των δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ», Θεσσαλονίκη

2016

 1. 10-11/12/2016 «Βιωματικό Εργαστήριο Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Φωνολογικής Επίγνωσης», Θεσσαλονίκη
 2. 21/10/2016 «Introduction to Pivotal Response Treatment (PRT) Training Workshop» Level 1, Θεσσαλονίκη

2015

 1. 01/01-31/12-2015 «Μέθοδος NDT BOBATH», Θεσσαλονίκη
 2. 21-22 /11/ 2015 «Κοινωνικές Ιστορίες 2.10 – Social Stories», Αθήνα
 3. 6-7 /06/  2015 « Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach», Θεσσαλονίκη
 4. 8-10/05/ 2015 «TEACCH –Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped CΗildren», Αθήνα

2014

 1. 26-27/09/2014 « Palin Parent Child Interaction Therapy», Αθήνα
 2. 17 /05/ 2014 «Εκπαιδευτική ημερίδα και εργαστήριο λογισμικού επικοινωνίας The Grid 2», Αθήνα
 3. 1-2 /02/ 2014 «Βασική Εισαγωγή στη Μέθοδο Floortime του Greenspan – « The Floortime Center Workshop on the The Greenspan Floortime Approach», Αθήνα
 4. 24-26 /01/ 2014 «THE SCERTS Model – Next Generation Practices for Children with Autism and Their Families Introductory and Advanced levels», Αθήνα

2013

 1. 11-12 /05/ 2013 «Βασικό Σεμινάριο του Γλωσσικού Προγράμματος – ΜΑΚΑΤΟΝ», Θεσσαλονίκη
 2. 13-14 /04/ 2013 «Οι Λειτουργίες του Στόματος, Μυολειτουργικές Διαταραχές, Μυολειτουργική Θεραπεία», Ιωάννινα
 3. 14-17/03/2013 « Deeping of the Neurological and Practical Aspects of the Padovan Method from Padovan Method of Neurofunctional Reorganization», Θεσσαλονίκη

2012

 1. 27-30/08/2012 « Study of the Senses, Disorders, Learning Disorders and Pervasive Developmental from Padovan Method of Neurofunctional Reorganization», Θεσσαλονίκη
 2. 7 – 8 /04/ 2012 « Η θεωρία της Μάθησης (εισαγωγή στην ΑΒΑ)», Ιωάννινα
 3. 21-24/01/2012 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Λειτουργίες του Στόματος 2- Μέθοδος B. Padovan» , Θεσσαλονίκη

2011

 1. 26-29/08/2011 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Λειτουργίες του Στόματος 1- Μέθοδος B. Padovan» , Θεσσαλονίκη
 2. 19-22/02/2011 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Ασκήσεις Σώματος - Μέθοδος B. Padovan», Θεσσαλονίκη

2010

 1. 19-20 /06/ 2010 « Βασική Κατάρτιση στο PECS», Ιωάννινα
 2. 20/05/2010 ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ «Ειδικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των εξεταστικών αποτελεσμάτων του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης», Αθήνα

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

2019

 1. 29/06/2019 «Messy Play: Το αισθητηριακό παιχνίδι ως μέσω ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία», Βέροια

 2018

 1. 2/04/2018 « Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων μέσω του Παιχνιδιού σε παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού», Βέροια

2017

 1. 10-12/11/2017 «Με όχημα το παραμύθι…. Δουλεύοντας επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά με ΔΑΦ και δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία», Ιωάννινα
 2. 19/03/2017 « 3 – hour workshop :Effective Teaching Strategies», Βέροια
 3. 22/01/2017 « 2 – hour workshop : Introduction to Verbal Behavior», Βέροια

2016

 1. 4/12/2016 « 3 – hour workshop : Dealing with Problem Behavior: Assessment and Interventions», Βέροια
 2. 15/11/2016 « 2 – hour workshop: Introduction to ABA», Βέροια
 3. 12-13/11/2016 «Όραση και Αυτισμός», Θεσσαλονίκη
 4. 10/04/2016 «Άκου!. Η παιδική βαρηκοΐα και η αντιμετώπισής της, με σύγχρονες προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη

2015

 1. 21 /01/ 2015 «Αυτισμός Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Πρακτικές Οδηγίες Εκπαίδευσης στην Οικογένεια, στο Σχολείο, στην Κοινωνία, Συν+εργασία….», Βέροια

2014

 1. 8 -9 /11/ 2014 «Δυσπραξία και Αισθητηριακή Ολοκλήρωση», Θεσσαλονίκη
 2. 8 /11/ 2014 «Εισαγωγή στις Αρχές Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων για Παιδιά με Αυτισμό (PRT)», Θεσσαλονίκη
 3. 8 /11/ 2014 « Εισαγωγή στον Αυτισμό», Θεσσαλονίκη
 4. 30 /03/ 2014 «Αξιολόγηση – Θεραπευτική Παρέμβαση Διαταραχών Φωνής», Θεσσαλονίκη

2013

 1. 9-10 /11/  2013 « Τραυλισμός –Αξιολόγηση και Παρέμβαση» , Θεσσαλονίκη
 2. 9 /11/ 2013 «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) – Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση», Θεσσαλονίκη
 3. 20 /10/ 2013 «Οργάνωση συνεδρίας Λογοθεραπείας σε παιδί με Αυτισμό», Ιωάννινα
 4. 30-31 /03/ 2013 « Δυσαρθρία – Λεκτική και Στοματική Δυσπραξία στην Παιδική Ηλικία», Ιωάννινα

2012

 1. 4 /11/ 2012 «Χαλάρωση – Αναπνοή – Φωνή», Ιωάννινα
 2. 3 /11/  2012 «Αποκατάσταση Φωνής μετά από Λαρυγγεκτομή», Ιωάννινα
 3. 19-20 /05/  2012 «Διάγνωση και Παρέμβαση Δυσφαγίας Ενηλίκων και Υπερηλίκων», Ιωάννινα
 4. 12-13 /05/  2012 «Η Εκπαίδευση του Κωφού Παιδιού Σήμερα», Θεσσαλονίκη
 5. 31 /03/  2012 « Αυτισμός Σύνδρομο Asperger και Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμός: Μια ματιά από μέσα», Πτολεμαΐδα

2010

 1. 5 /06/ 2010 « Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές- Γενετικά Σύνδρομα: Από την Διάγνωση στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση» , Ιωάννινα

2009

 1. 10/10/2009  «Δυσλεξία, Δυσορθογραφία και Νοητική Υστέρηση», Θες/νίκη

2008

 1. 16/05/2008 « Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Λόγου» , Ιωάννινα
 2. 10/05/2008  « Η Βαρηκοΐα στα Παιδιά, Διάγνωση – Αντιμετώπιση», Αθήνα
 3. 16/02/2008  « Η Αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με Σχιστίες» , Ιωάννινα

 

 

WEBINAR:

2017

 1. 23/04/2017 «Κοινωνική Επικοινωνία – Προωθώντας την Ανάπτυξη»
 2. 19/03/2017 «Αυτισμός - Κοινό Γνωστικό Υπόβαθρο»

 

2016

 1. 21-25/03/2016 «Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Νευρογενών Κινητικών Διαταραχών Ομιλίας»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

2017

 1. 10-12/11/2017 «1ο  Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας – ΣΕΛΛΕ», Ιωάννινα
 2. 13-15/10/2017 « 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (Δυνατότητες και Προκλήσεις)», Λάρισα

2013

 1. 4-6/10/2013 «4Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού», Θεσσαλονίκη

2007

 1. 28/11 – 02/12/2007 «3rd International Congress on Brain and Behaviour» και «16th    Thessaloniki Conference», Θεσσαλονίκη

 

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ: 

2018-2019

 1. 10/2018 – 06/2019 « Β’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας (30 ωρών)», Θεσσαλονίκη
 2. 11/2018 -05/2019 « Κύκλος Εκπαιδευτικών Συναντήσεων για Λογοθεραπευτές (60 ωρών)», Θεσσαλονίκη

2017-2018

 1. 10/2017 – 06-2018 « Α’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας (30 ωρών)», Θεσσαλονίκη

2016-2017

 1. 10/2016-04-2017 «Κύκλος Εκπαιδευτικών  Εποπτικών Σεμιναρίων
 2. 10/2016-04-2017 «Κύκλος Εκπαιδευτικών  Εποπτικών σεμιναρίων Λογοθεραπείας», Θεσσαλονίκη

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

2015-2016

 1. 10/2015 – 09/2016 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας

2014-2015

 1. 10/2014 – 09/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας

2013-2014

 1. 10/2013 – 09/2014 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας
 2. 2013-2014 « Προσφορά Εθελοντικής Λογοθεραπείας σε Παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας», Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βέροια

 

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…