• 2331027348

Προσβασιμότητα

Η φωνοθεραπεία με τις τεχνικές Intergrated Voice Therapy, η σύγχρονη εξέλιξη της μεθόδου Voicecraft της Alison Bagnall, αντιμετωπίζει τη φωνή του κάθε ανθρώπου ως σωματική λειτουργία, η οποία έως τη στιγμή που παρουσιάστηκε το φωνητικό πρόβλημα, είχε ανταπεξέλθει καταλλήλως στις φωνητικές απαιτήσεις του ατόμου.

Τις περισσότερες φορές το άτομο με το φωνητικό πρόβλημα απευθύνεται στον εξειδικευμένο φωνοθεραπευτή αφού έχει υποστεί ματαίωση για τις φωνητικές του επιδόσεις από διάφορα πλαίσια (οικογένεια, εργασία, φίλοι, γιατροί).

Είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε ότι πολλά από τα άτομα, που θα απευθυνθούν στους φωνοθεραπευτές, με προβλήματα στη φωνή εμφάνισαν αυτές τις δυσκολίες τη στιγμή που τους ανατέθηκε ένα έκτακτα ή σταδιακά αυξημένο φωνητικό έργο, με ιδιαίτερη φωνητική πρόκληση. Υπάρχει πιθανότητα να μην είχαν εμφανίσει ποτέ στο παρελθόν δυσκολίες με τη φωνή τους. Αυτό μας δείχνει ότι δεν γίνεται κάποια «λάθος τοποθέτηση» της φωνής, αλλά ο τρόπος με τον οποίο μέχρι τώρα λειτουργούσε η φωνή του ανθρώπου, δεν αποδίδει με το καλύτερο τρόπο, για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της φωνής του.

 Σκοπός είναι ο θεραπευόμενος να προσπαθήσει μαζί με τον φωνοθεραπευτή να ανιχνεύσει και να διατηρήσει την ισορροπία της φωνής που είχε, επαναφέροντας την υγιή λειτουργία της.

Η εφαρμογή της συγκεκριμένης προσέγγισης μπορεί να γίνει σε άτομα με:
    •    διαταραχές φωνής από διάφορες οργανικές ή λειτουργικές δυσκολίες του λαρυγγικού μηχανισμού (οιδήματα, όζοι, πολύποδες, πάρεση φωνητικών χορδών, φωνητική κόπωση, ασυμμετρία κίνησης, δυσκολία προβολής της φωνής ή ανεπαρκής ένταση),
    •    στοματοκινητικές διαταραχές,
    •    διαταραχές ροής,
    •    δυσαρθρίες,
    •    δυσκολίες ρινοκότητας (σχιστίες, βαρηκοΐα, λειτουργική υπερινικότητα)
    •    ορισμένα νευρολογικά προβλήματα ( Parkinson, κ.ο.κ)

Είναι σημαντικό ο φωνοθεραπευτής να έχει ενσυναίσθηση και ευαισθησία ως προς την προσέγγιση του ατόμου με το φωνητικό πρόβλημα κατά την εκπαίδευση του στις φωνητικές τεχνικές, καθώς η συναισθηματική κατάσταση του ατόμου είναι ένας πρόσθετος παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει τις φωνητικές δυνατότητες. 

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…