• 2331027348

Προσβασιμότητα

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ:

 

BOBATH

PADOVAN

 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  - ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΜΑΤΟΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ:

 

ΜΥΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ – MFT

FEEDING THERAPY: A SENSORY – MOTOR APPROACH

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣΑΖ

ΕΤΤ-ΗΝΟ: Εlastic Therapeutic  Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders Workshop

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΔΙΑΧΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ:

 

MAKATON

TEACCH

PECS

THE SCERTS MODEL

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ – SOCIAL STORIES

INTENSIVE INTERACTION

FLOORTIME

SIMATA (SIGNS MAKE TALK)

CYGNET - Πρόγραμμα Συμβουλευτικής για Γονείς

 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΡΟΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ:

 

PALIN P.C.I – Μέθοδος πρώιμης παρέμβασης στον τραυλισμό

 

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΦΩΝΗΣ:

 

INTEGRATED VOICE THERAPY

\

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ:

 

SENSORY INTEGRATION - S.I.

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…