• 2331027348

Προσβασιμότητα

Το Palin P.C.I. ( Parent – Child Interaction), είναι μία μέθοδος αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης σε οικογένειες παιδιών προσχολικής ηλικίας ( 2- 6 ετών), τα οποία εμφανίζουν τραυλισμό και  χορηγείται από εκπαιδευμένους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα λογοθεραπευτές.

Η μέθοδος στηρίζεται στο πολύ-παραγοντικό μοντέλο για τον τραυλισμό σύμφωνα με το οποίο οργανικοί, περιβαλλοντικοί, ψυχολογικοί και γλωσσικοί παράγοντες είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση του τραυλισμού στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Το πρόγραμμα ξεκινάει με συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης και ακολουθούν 2 βασικά θεραπευτικά στάδια.

Το πρώτο στάδιο  διαρκεί 6 εβδομάδες με 1 συνεδρία ανά εβδομάδα στο χώρο μας με την παρουσία των γονέων και του παιδιού. Οι γονείς «εκπαιδεύονται» στο να αφιερώνουν κάθε μέρα «αποκλειστικό χρόνο» 5 λεπτών για το παιδί, στον οποίο παίζουν, αλληλεπιδρούν και επικοινωνούν, σύμφωνα με τους τρόπους που έχουν αποφασίσει με τον θεραπευτή. Σε κάθε μία από τις 6 συναντήσεις, αναλύονται οι πληροφορίες αλλά και οι βιντεοσκοπήσεις που έχουν κάνει οι γονείς σε αυτά τα ημερήσια 5λεπτα «αποκλειστικού χρόνου».

Το δεύτερο στάδιο διαρκεί άλλες 6 εβδομάδες, κατά την διάρκεια των οποίων οι γονείς κάνουν εξάσκηση των νέων δεξιοτήτων στο σπίτι με τη διακριτική εποπτεία του υπεύθυνου λογοθεραπευτή.
Μετά την ολοκλήρωση και των 2 σταδίων γίνεται πλήρης επαναξιολόγηση της ροής ομιλίας και ολοκλήρωση του προγράμματος. Σημαντικό είναι πως απαιτείται η συμμετοχή και των 2 γονέων.

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…