• 2331027348

Προσβασιμότητα

 
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 

 1. Postgraduate Certificate in Autism, University of Strathclyde , Glasgow 2011-2012

 2. Τμήμα ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, 2006-2011

 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

 

 

 

 

 

 1. 2015 – έως σήμερα
  Εθελοντική προσφορά στο ΚΔΑΠ ατόμων με Αυτισμό Ημαθίας

 2. 2013 – έως σήμερα
  Εξωτερικός συνεργάτης με το ΚΕΜΑΕΔ Ημαθίας

 3. 2012 – έως σήμερα
  Ιδιωτικό Γραφείο Λογοθεραπείας

 4. 2010-2012
  Πρακτική Άσκηση σε ιδιωτικό γραφείο στην Πτολεμαΐδα

  1 ½ χρόνο εκπαίδευσης σε ιδιωτικό γραφείο στην Πτολεμαΐδα

 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

 

2020

 1. 11-12/01/2020 «ETT –HNO : Elastic Therapeutic Taping in Head, Neck and Orofacial Disorders Workshop», Θεσσαλονίκη

 

2019

 1. 22-23/06/2019 «Βασική Εκπαίδευση στην Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)», Θεσσαλονίκη

 

2018

 1. 8-9/12/2018 «Γλώσσα και Μάθηση: Αξιολόγηση και Παρέμβαση / Πρωτόκολλο Λογοπεδικής Αξιολόγησης Σχολικής Ηλικίας (ΠΛΑΣΗ)», Θεσσαλονίκη

 2. 22-26/11/2018 «Πρακτική Εξάσκηση στην Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης», Θεσσαλονίκη

 3. 14-16/09/2018 « Η Μέτρηση της Αισθητηριακής Επεξεργασίας με Κλινικές Παρατηρήσεις – Sensory Integration S.I.», Κατερίνη

 4. 25-27/07/2018 «Sensory Integration Treatment : From Intervention to Participation», Αθήνα

 5. 22-24/07/2018 «Sensory Integration Evaluation and Clinical Reasoning: From Identification to Intervention», Αθήνα

 6. 1/06/2018 «Εισαγωγή στην Αξιολόγηση και την Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης», Θεσσαλονίκη

 7. 27-31/05/2018 «Theoretical Foundations of Sensory Integration: From Theory to Identification», Θεσσαλονίκη

 8. 28/04/2018 «Βασικό Πρόγραμμα Cygnet για γονείς ( Cygnet for parents Core Programme) και την επιπρόσθετη ενότητα : Υποστήριξη Αδελφών ( Supporting Siblings), Θεσσαλονίκη

 9. 23-25/03/2018 «Λογοθεραπευτικό Μασάζ», Θεσσαλονίκη

 10. 25-27/01/2018 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» Γ’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη

 

2017

 1. 5-7/10/2017 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» Β’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη

 2. 19-20/05/2017 «Integrated Voice Therapy Training Workshops» A’ Επίπεδο, Θεσσαλονίκη

 3. 17/06/2017 «Εκπαίδευση για τη χορήγηση και βαθμολόγηση των δοκιμασιών γλωσσικής αξιολόγησης του ψυχομετρικού εργαλείου ΛΟΓΟΜΕΤΡΟ», Θεσσαλονίκη

 

2016

 1. 10-11/12/2016 «Βιωματικό Εργαστήριο Εξειδίκευσης στη Διδασκαλία της Φωνολογικής Επίγνωσης», Θεσσαλονίκη

 2. 21/10/2016 «Introduction to Pivotal Response Treatment (PRT) Training Workshop» Level 1, Θεσσαλονίκη

 

2015

 1. 01/01-31/12-2015 «Μέθοδος NDT BOBATH», Θεσσαλονίκη

 2. 21-22 /11/ 2015 «Κοινωνικές Ιστορίες 2.10 – Social Stories», Αθήνα

 3. 6-7 /06/  2015 « Feeding Therapy: A Sensory – Motor Approach», Θεσσαλονίκη

 4. 8-10/05/ 2015 «TEACCH –Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped CΗildren», Αθήνα

 

2014

 1. 26-27/09/2014 « Palin Parent Child Interaction Therapy», Αθήνα

 2. 17 /05/ 2014 «Εκπαιδευτική ημερίδα και εργαστήριο λογισμικού επικοινωνίας The Grid 2», Αθήνα

 3. 1-2 /02/ 2014 «Βασική Εισαγωγή στη Μέθοδο Floortime του Greenspan – « The Floortime Center Workshop on the The Greenspan Floortime Approach», Αθήνα

 4. 24-26 /01/ 2014 «THE SCERTS Model – Next Generation Practices for Children with Autism and Their Families Introductory and Advanced levels», Αθήνα

 

2013

 1. 11-12 /05/ 2013 «Βασικό Σεμινάριο του Γλωσσικού Προγράμματος – ΜΑΚΑΤΟΝ», Θεσσαλονίκη

 2. 13-14 /04/ 2013 «Οι Λειτουργίες του Στόματος, Μυολειτουργικές Διαταραχές, Μυολειτουργική Θεραπεία», Ιωάννινα

 3. 14-17/03/2013 « Deeping of the Neurological and Practical Aspects of the Padovan Method from Padovan Method of Neurofunctional Reorganization», Θεσσαλονίκη

 

2012

 1. 27-30/08/2012 « Study of the Senses, Disorders, Learning Disorders and Pervasive Developmental from Padovan Method of Neurofunctional Reorganization», Θεσσαλονίκη

 2. 7 – 8 /04/ 2012 « Η θεωρία της Μάθησης (εισαγωγή στην ΑΒΑ)», Ιωάννινα

 3. 21-24/01/2012 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Λειτουργίες του Στόματος 2- Μέθοδος B. Padovan» , Θεσσαλονίκη

 

2011

 1. 26-29/08/2011 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Λειτουργίες του Στόματος 1- Μέθοδος B. Padovan» , Θεσσαλονίκη

 2. 19-22/02/2011 «Νευρολειτουργική Αναδιοργάνωση – Ασκήσεις Σώματος - Μέθοδος B. Padovan», Θεσσαλονίκη

 

2010

 1. 19-20 /06/ 2010 « Βασική Κατάρτιση στο PECS», Ιωάννινα

 2. 20/05/2010 ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ «Ειδικό Πρόγραμμα εκπαίδευσης στη χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των εξεταστικών αποτελεσμάτων του Αθηνά Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης», Αθήνα

 

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ – ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ:

 

2019
 1. 29/06/2019 «Messy Play: Το αισθητηριακό παιχνίδι ως μέσω ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία», Βέροια

 

2018

 1. 2/04/2018 « Ανάπτυξη Κοινωνικών και Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων μέσω του Παιχνιδιού σε παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού», Βέροια

 

2017

 1. 10-12/11/2017 «Με όχημα το παραμύθι…. Δουλεύοντας επικοινωνιακές δεξιότητες σε παιδιά με ΔΑΦ και δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία», Ιωάννινα

 2. 19/03/2017 « 3 – hour workshop :Effective Teaching Strategies», Βέροια

 3. 22/01/2017 « 2 – hour workshop : Introduction to Verbal Behavior», Βέροια

 

2016

 1. 4/12/2016 « 3 – hour workshop : Dealing with Problem Behavior: Assessment and Interventions», Βέροια

 2. 15/11/2016 « 2 – hour workshop: Introduction to ABA», Βέροια

 3. 12-13/11/2016 «Όραση και Αυτισμός», Θεσσαλονίκη

 4. 10/04/2016 «Άκου!. Η παιδική βαρηκοΐα και η αντιμετώπισής της, με σύγχρονες προσεγγίσεις», Αλεξανδρούπολη

 

2015

 1. 21 /01/ 2015 «Αυτισμός Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος – Πρακτικές Οδηγίες Εκπαίδευσης στην Οικογένεια, στο Σχολείο, στην Κοινωνία, Συν+εργασία….», Βέροια

 

2014

 1. 8 -9 /11/ 2014 «Δυσπραξία και Αισθητηριακή Ολοκλήρωση», Θεσσαλονίκη

 2. 8 /11/ 2014 «Εισαγωγή στις Αρχές Εκπαίδευσης Καίριων Δεξιοτήτων για Παιδιά με Αυτισμό (PRT)», Θεσσαλονίκη

 3. 8 /11/ 2014 « Εισαγωγή στον Αυτισμό», Θεσσαλονίκη

 4. 30 /03/ 2014 «Αξιολόγηση – Θεραπευτική Παρέμβαση Διαταραχών Φωνής», Θεσσαλονίκη

 

2013

 1. 9-10 /11/  2013 « Τραυλισμός –Αξιολόγηση και Παρέμβαση» , Θεσσαλονίκη

 2. 9 /11/ 2013 «Ειδική Γλωσσική Διαταραχή (SLI) – Αξιολόγηση και Αντιμετώπιση», Θεσσαλονίκη

 3. 20 /10/ 2013 «Οργάνωση συνεδρίας Λογοθεραπείας σε παιδί με Αυτισμό», Ιωάννινα

 4. 30-31 /03/ 2013 « Δυσαρθρία – Λεκτική και Στοματική Δυσπραξία στην Παιδική Ηλικία», Ιωάννινα

 

2012

 1. 4 /11/ 2012 «Χαλάρωση – Αναπνοή – Φωνή», Ιωάννινα

 2. 3 /11/  2012 «Αποκατάσταση Φωνής μετά από Λαρυγγεκτομή», Ιωάννινα

 3. 19-20 /05/  2012 «Διάγνωση και Παρέμβαση Δυσφαγίας Ενηλίκων και Υπερηλίκων», Ιωάννινα

 4. 12-13 /05/  2012 «Η Εκπαίδευση του Κωφού Παιδιού Σήμερα», Θεσσαλονίκη

 5. 31 /03/  2012 « Αυτισμός Σύνδρομο Asperger και Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμός: Μια ματιά από μέσα», Πτολεμαΐδα

 

2010

 1. 5 /06/ 2010 « Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές- Γενετικά Σύνδρομα: Από την Διάγνωση στην Εκπαιδευτική Παρέμβαση» , Ιωάννινα

 

2009

 1. 10/10/2009  «Δυσλεξία, Δυσορθογραφία και Νοητική Υστέρηση», Θεσ/νίκη

 

2008

 1. 16/05/2008 « Μαθησιακές Δυσκολίες και Προβλήματα Λόγου» , Ιωάννινα

 2. 10/05/2008  « Η Βαρηκοΐα στα Παιδιά, Διάγνωση – Αντιμετώπιση», Αθήνα

 3. 16/02/2008  « Η Αντιμετώπιση παιδιών και εφήβων με Σχιστίες» , Ιωάννινα

 

 

WEBINAR:

 

2020

 1. 31/03/20 -24/04/20 « Εισαγωγή στη Συμβουλευτική»

 2. 01/04/20 - 07/04/20 « Σύγχρονα Εργαλεία Τηλεργασίας»

 3. 04/04/20 «Εφαρμογή της Τηλεπρακτικής στη Λογοθεραπεία»

 

2017

 1. 23/04/2017 «Κοινωνική Επικοινωνία – Προωθώντας την Ανάπτυξη»

 2. 19/03/2017 «Αυτισμός - Κοινό Γνωστικό Υπόβαθρο»

 

2016

 1. 21-25/03/2016 «Αξιολόγηση και Αποκατάσταση Νευρογενών Κινητικών Διαταραχών Ομιλίας»

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

 

2019

 1. 1-3/11/2019 «7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (Από τη διαφορετικότητα έως τη διαταραχή)», Αθήνα

 

2017

 1. 10-12/11/2017 «1ο  Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας – ΣΕΛΛΕ», Ιωάννινα

 2. 13-15/10/2017 « 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού (Δυνατότητες και Προκλήσεις)», Λάρισα

 

2016

 1. 21/10/2016 «1ο Διεθνές Συνέδριο Αυτισμού», Θεσσαλονίκη

 

2013

 1. 4-6/10/2013 «4Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού», Θεσσαλονίκη

 

2007

 1. 28/11 – 02/12/2007 «3rd International Congress on Brain and Behaviour» και «16th    Thessaloniki Conference», Θεσσαλονίκη

 

ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ: 

 

2019-2020

 1. 09/2019 – 06/2020 «Γ΄ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας, 30 ωρών», Θεσσαλονίκη

 

2018-2019

 1. 10/2018 – 06/2019 « Β’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας (30 ωρών)», Θεσσαλονίκη

 2. 11/2018 -05/2019 « Κύκλος Εκπαιδευτικών Συναντήσεων για Λογοθεραπευτές (60 ωρών)», Θεσσαλονίκη

 

2017-2018

 1. 10/2017 – 06-2018 « Α’ Κύκλος Εποπτειών Αναπτυξιακής Λογοθεραπείας (30 ωρών)», Θεσσαλονίκη

 

2016-2017

 1. 10/2016-04-2017 «Κύκλος Εκπαιδευτικών  Εποπτικών σεμιναρίων Λογοθεραπείας», Θεσσαλονίκη

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

 

2020

 1. 2020 «Προσφορά Εθελοντικής Λογοθεραπείας σε Παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας», Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βέροια

 

2015-2016

 1. 10/2015 – 09/2016 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας

 2. 2016 «Προσφορά Εθελνοντικής Λογοθεραπείας σε Παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας», Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βεροια

 

2014-2015

 1. 10/2014 – 09/2015 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας

 2. 2014-2015 «Προσφορά Εθελοντικής Λογοθεραπείας σε Παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας», Πρωροβουλία για το Παιδί, Βέροια

 

2013-2014

 1. 10/2013 – 09/2014 «Παροχή Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού», Δήμος Βέροιας

 2. 2013-2014 « Προσφορά Εθελοντικής Λογοθεραπείας σε Παιδιά που διαμένουν στο Σπίτι της Βεργίνας», Πρωτοβουλία για το Παιδί, Βέροια

 

Θα μας βρείτε

εσπα 2014-2020

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα. Με τη χρήση της σελίδας μας αποδέχεστε τη χρήση cookies. Λεπτομέρειες…